Educating China Education Alliance
posted by The Traveller on Tuesday, December 07, 2010

China Education Alliance (CEU) held a conference call this morning, in response to fraud allegations by Kerrisdale Capital. A transcript of the prepared statements has been filed with the SEC in a Form 8-K.

I want to point out that a large part of CEU's response to question no. 8 "Please explain the discrepancy between the financials filed with the SEC and the SAIC filings," is not the CFO's own statement, instead it has been copied word by word from an article I posted on this blog in early July: On SAIC and SEC Filings. I discovered that by accident. I have not been asked, nor have I authorized the use of my article in this context. Trading China has also not submitted this text for China Education Alliance's defense.

I don't believe that using Google search to find appropriate answers to investors' questions, and then using what has been found - unchanged and uncommented - as the company's response, will be very helpful in a conference call that has been held with the intention to restore management credibility and investor confidence.

Labels:

3 Comments:

At December 13, 2010 1:48 am , Blogger Chickenpookie said...

It's pretty troubling to hear about this phenomenon, this discovery provides inspiration to stay away.

 
At December 13, 2010 9:47 pm , Anonymous Anonymous said...

http://www.barelkarsan.com/2010/12/dispute-as-to-whether-it-exists.html

-tooki

 
At October 12, 2015 11:25 am , Blogger Unknown said...


Thời gian từ từ trôi qua, một ngày rồi hai ngày.

- Yêu Huyên tỷ, tên kia không phải nói muốn bế quan ba tháng sao, hiện tại đã là ba tháng rưỡi rồi, không xảy ra chuyện gì chứ?

Yến Hiểu Kỳ lo lắng hỏi Yêu Huyên.

- Hiểu Kỳ mẫu thân, phụ thân sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, con có thể cảm nhận được khí tức của cha ngày càng mạnh, tựa hồ như sắp đột phá.

Thanh Đồng cất tiếng nói.

Lời nói của Thanh Đồng Yến Hiểu Kỳ dĩ nhiên là tin, chuyện của Thanh Đồng hắn đã nói với đam ngườidongtam
mu moi ra hom nay
tim phong tro
http://nhatroso.com/
nhạc sàn
tổng đài tư vấn luật
văn phòng luật hà nội
tổng đài tư vấn luật
thành lập công ty trọn gói
http://we-cooking.com/
chém gió
trung tâm tiếng anh Yến Hiểu Kỳ. mấy người Vũ Văn Nam còn tưởng rằng Thanh Đồng chính là cốt nhục của Nhạc Thành.

Nhạc Duy muốn tìm hiểu độ dày huyết mạch của Thanh Đồng nhưng Thanh Đồng không đi khiến cho Nhạc Duy cũng không có cách nào.

Mà lúc này đan dược đã được Thanh Đồng ăn hết, đan dược trên người chúng nữ cũng không nhiều lắm, Thanh Đồng ỷ vào cha mình là tộc trưởng cho nên tìm bốn phía tìm đan dược mà ăn,

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home